Viess-Mont Logo VM

Obchodne podmienky

Na tovar dodávaný našou spoločnosťou je štandartná záruka 2 roky, pokiaľ výrobca poskytuje dlhšiu dobu záruky samozrejme sa záruka predlžuje. K uplatneniu záruky treba mať vyplnený záručný list s dátumom inštalácie, pokiaľ sa vyžaduje odborná montáž aj potvrdenie o montáži. U drobných výrobkov treba kúpu preukázať dokladom o kúpe, prípadne montážnym listom. Ostatné záležitosti sa riešia podľa platného obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Ceny tovarov a montáži sa stanovujú na základe cenových ponúk po obhliadke objektu.

Objednávky a dopyty je možné vykonať cez

e-mail

  • viess-mont@viess-mont.sk
  • kubista@viess-mont.sk
  • viesmont@gmail.com

telefonicky

  • +421 41 5078 511
  • +421 41 5078 512
  • +421 903 572 541
  • +421 918 325 844

kontaktný formulár